Beleid ongewenst gedrag

Beleid ongewenst gedrag

Inleiding

Deze pagina beschrijft hoe S.V. Veenland omgaat met ongewenst gedrag en welke procedure is te volgen bij constatering van Ongewenst Gedrag.

Bij activiteiten van onze vereniging komen mensen voor hun plezier en met sportieve doelstellingen bijeen. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een prettig en veilig sportklimaat. Het Dagelijks Bestuur, de afdelingsleiding en trainers zullen zich inspannen om ongewenst gedrag te allen tijde te voorkomen.

Er kunnen echter situaties ontstaan waarin er sprake is van ongewenst gedrag.

Wat moet ik doen bij constatering Ongewenst Gedrag?

Als uw zoon of dochter meent slachtoffer te zijn van Ongewenst Gedrag, of wanneer u getuige bent van ongewenst gedrag, neem dan zo snel mogelijk na het voorval contact op met de verantwoordelijke trainer of trainster. Als die niet kan zorgen voor een bevredigende oplossing, dan kan contact worden opgenomen met de afdelingscommissaris. Contactinformatie van de betreffende commissaris is te vinden op de afdelingspagina, te vinden via het hoofdmenu.

Mocht het ongewenst gedrag een trainer of trainster betreffen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdelingscommissaris.

Mocht er met de afdelingscommissaris niet tot een oplossing worden gekomen, of betreft het gedrag een bestuurslid, commissaris of anderszins, neem dan telefonisch contact op met het Dagelijks Bestuur.  

U kunt ook een e-mail sturen met de beschrijving van het gedrag, het tijdstip, plaats en aard van het incident naar ongewenstgedrag@veenland.nl. De mail wordt alleen de onafhankelijke vertrouwenspersoon van S.V. Veenland ontvangen.

Klik hier voor de volledige procedure naar aanleiding van een melding omtrent Ongewenst Gedrag.

Verklaring omtrent gedrag (V.O.G.)

Elke trainer/begeleider die een (mondelinge) overeenkomst aangaat om een groep of team te trainen, zal een Verklaring Omtrent Gedrag moeten voorleggen. Dit geldt voor trainings- of begeleidingsactiviteiten voor de Vereniging EN die met minderjarigen te maken heeft.

Preventie

Het Dagelijks Bestuur verplicht alle kaderleden zich te gedragen naar de “Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie”, zoals opgesteld door het NOC-NSF. Het Dagelijks Bestuur zal personen, die veroordeeld werden voor handelingen in strijd met deze gedragsregels, weigeren voor een functie of taak binnen de vereniging. 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.veenland.nl/beleid-ongewenst-gedrag/