Terug naar Over Veenland

Verenigingsbeleid

Het beleid van de Sportvereniging Veenland is er op gericht om het doel van de vereniging zoals dat in de Statuten is verwoord te verwezenlijken.

In Artikel 3 van de Statuten staat:
“De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de sport in het algemeen, mede als middel ter stimulering van de lichamelijke ontwikkeling en karaktervorming.”

Uit deze doelstelling en uit de praktijk zoals die zich in de afgelopen jaren heeft gevormd komen drie hoofdpunten naar voren:

 1. Het stimuleren van sportbeoefening door de jeugd.
  1. Het scheppen van het organisatorisch kader en het zorgen voor een adequate begeleiding door leider/ster of trainer/ster.
  2. Het stimuleren van een zo groot mogelijke deelname van de jeugd uit de regio door publiciteit en propaganda op scholen en andere plaatsen waar de jeugd kan worden bereikt en door het bewust laag houden van de contribu- tiebijdrage voor jeugdleden.
  3. Het stimuleren van deelname aan regionale competitie als dat in dienst staat van de bovengenoemde doelstellingen.
   Het stimuleren van sportbeoefening door volwassenen.
 2. Het scheppen van het organisatorisch kader en het zorgen voor een adequate begeleiding door trainer/ster.
  1. Het stimuleren van een zo groot mogelijke deelname uit de regio door publiciteit en propaganda.
  2. Het stimuleren van deelname aan regionale competitie om bekendheid van de vereniging te vergroten en de uitstraling te verbeteren.
 3. Het stimuleren van sportbeoefening door ouderen.
  1. Het scheppen van het organisatorisch kader en het zorgen voor een adequate begeleiding door leider/ster.
  2. Het stimuleren van een zo groot mogelijke deelname van ouderen uit de regio door publiciteit en propaganda op plaatsen waar ouderen worden bereikt.

Om de continuïteit en de efficiency van de vereniging te vergroten is gekozen voor een Omnivereniging waarin verschillende takken van sport zijn verenigd. Doelstellingen daarbij zijn:

Het ondersteunen van sportafdelingen onderling

 • Het opvangen van financiële tegenvallers van individuele afdelingen door het financieren hiervan voor kortere of langere tijd door reserves die door de gehele vereniging zijn opgebouwd.
 • Het ondersteunen in leidinggevende zin door personen uit een andere afdeling of door leden van het algemeen bestuur wanneer daar behoefte aan bestaat.

Het ondersteunen door het dagelijks bestuur 

 • Het onderhouden van een bestuurlijk kader waarin deze doelstellingen het beste kunnen worden verwezenlijkt.
 • Het ondersteunen van de afdelingen in algemene zaken zoals verzekeringen, belastingen, subsidieaanvragen of andere wettelijke verplichtingen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.veenland.nl/over-veenland/verenigingsbeleid/