Terug naar Over Veenland

Geschiedenis van Veenland

Veenland door de jaren heen

De eerste 10 jaar

In september 1970 was de oprichtingsvergadering van Sportvereniging Wilnis. Met de uitbreiding van Wilnis met de wijk Veenzijde ontstond er behoefte aan een sportvereniging met zaalsporten. De vereniging begint met de afdelingen Tafeltennis, Volleybal, Gymnastiek en Badminton. Het eerste (dagelijkse) bestuur bestond uit “Hr. de Bruin, Hr. Kwant en Hr. Brinkman”, zo stellen de notulen. Men was wat formeler dan nu als het om namen ging! Er zijn de daarop volgende jaren veel bestuurswisselingen.
In 1974 wordt de afdeling Basketbal opgericht, maar die bestaat maar één seizoen. In 1979 werd Sportvereniging Wilnis omgedoopt tot Sportvereniging Veenland, omdat de vereniging ook leden van buiten Wilnis begon te krijgen.

De tweede 10 jaar

In 1980 bestond Veenland uit de afdelingen Tafeltennis, Volleybal, Gymnastiek en Badminton en was er initiatief om twee nieuwe afdelingen op te richten: Basketbal en Zaalvoetbal. In 1981 kwam daar Zaalhockey bij, maar die afdeling bestond maar een klein jaar. Er kwam enige stabiliteit in het vaak wisselende bestuur met het aantreden van Joop Frankenhuizen in 1983, die tot 1996 een bestuursrol vervulde. In 1983 kregen we een nieuwe afdeling Jazzdans, een afsplitsing van Gymnastiek. In 1998 werd dit Streetdance, daarover een volgende keer meer. In 1985 en 1986 werd de vereniging uitgebreid met de Biljarten, Basketbal, Judo en Ballet. Wie goed geteld heeft, kan nagaan dat Veenland op de zestiende Algemene Ledenvergadering in 1987 tien afdelingen had. Dit blijft zo tot het stoppen van Basketbal in 1990. Het Dagelijks Bestuur wordt op dat moment gevormd door Joop Frankenhuizen en Gé Brinksma. De jaren ’80 was een periode van grote groei van afdelingen en leden. Veenland had de afdelingen Badminton, Biljart, Gym/ballet, Jazzdans, Tafeltennis, Volleybal, Zaalvoetbal, Judo en Basketbal, totaal 573 leden.

De derde 10 jaar

Het bestuur bestond in de periode van 1991 – 1996 uit Joop Frankenhuizen en Mariëtte Oussoren en Johan Bank, de laatste was penningmeester tot 2002. Hoewel het bestuur door de jaren regelmatig wisselde, was er één constante factor: Jan Regien. Vanaf 1977 is hij al vicevoorzitter, met enkele jaren onderbreking in de jaren 90.
In 1993 stopte de afdeling ballet, en in 1998 werd Jazzdans omgedoopt in Streetdance. Tijdens de 28eAlgemene Ledenvergadering in maart 1999 werd Martin Molenaar gekozen tot voorzitter, Kees Besse had ondertussen de functie van adjunct secretaris op zich genomen. De afdeling Judo haalde het jaar 2000 niet en moest stoppen omdat er geen trainer gevonden kon worden. In 2000 bestond Veenland daarom uit zeven afdelingen en had 378 leden.

De vierde 10 jaar

Na jaren van flinke verschillen in aantallen leden en afdelingen brak met het millennium een stabiele periode aan. Het ledental schommelde zo tussen de 350 en 390. Het bestuur heeft sinds 2001 nauwelijks veranderingen ondergaan met Hans van Ankeren als secretaris en Martin Molenaar als voorzitter of penningmeester. Eén afdeling, Streetdance, moest in 2002 stoppen omdat er geen opvolging voor begeleiding gevonden kon worden.

In 2003 werd de Willisstee getroffen door een grote brand, waardoor Veenland anderhalf seizoen een ander onderkomen moesten vinden. Na de opbouw in 2004 kon de vereniging weer terecht in een mooie en moderne sporthal.

Een initiatief in 2007 om zitvolleybal te organiseren werd weliswaar door de gemeente ondersteund, maar kwam vanwege gebrek aan belangstelling toch niet van de grond. 2007 kent twee ALV’s omdat het sportseizoen – en niet het kalenderjaar – is gekozen als basis voor de jaarrekening en periode van lidmaatschap.

In 2010 bestond Veenland 40 jaar. Dit werd in het november 2010 met de leden gevierd met een groots evenement in de Willisstee.

De vijfde 10 jaar

In 2012 werd de afdeling Showdown toegevoegd. Deze afdeling bleef klein en kon het slechts vijf jaar volhouden. Het niveau was echter hoog en Veenlanders speelden mee op het hoogste (internationale) niveau.

De demografische ontwikkelingen worden merkbaar doordat vooral de jeugdgroepen kleiner worden. Dit merken we bij volleybal dat vanaf 2014 geen jeugdgroep meer heeft, bij Gymnastiek zijn er merkbaar minder jeugdleden, bij Tafeltennis fluctueert het aantal. Zaalvoetbal blijft mooi op peil en groeit zelfs een beetje.

In maart 2020 sloeg het Coronavirus toe en konden we tussen de lockdowns door af en toe sporten. Op 31 oktober 2020 zou Veenland haar 50 jaar jubileum vieren, maar Corona verhinderde de voorgenomen bijeenkomst. Misschien vieren we in 2025 ons 55 jaar jubileum extra groots?

De zesde 10 jaar

In 2021 en 2022 was Corona nog erg bepalend. Rond de zomer van 2021 zag het er goed uit, maar in de winter werden weer beperkingen ingesteld. We zijn weliswaar financieel gecompenseerd voor de zaalhuur, maar liever hadden we gewoon gesport!

De meeste afdelingen houden hun ledental redelijk op peil, maar we zien in 2021 bij de afdeling Tafeltennis een zorgelijke afname van jeugd. Er wordt vol ingezet op promotie, onder andere in de nieuwe Wilnisse wijk De Maricken!

Wordt vervolgd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.veenland.nl/over-veenland/geschiedenis-van-veenland/